فروش اقساطی خودرو بدون پیش پرداخت

فروش اقساطی خودرو بدون پیش پرداخت

خودرو هم‌چنین سواری یا اتومبیل یا ماشین و به زبان افغانستان موتَر به وسیله نقلیه چرخداری گفته می‌شود که موتور خود را حمل می‌کند این بدین معنی است که خودرو با ارتباط و با وسیله دیگر و به کمک نیروی ماشینی خود، قادر به حرکت هستند.

اصولاً برای تمام چیز هایی که دارای منبع قدرت باشند و به خودی خود بتوانند حرکت کنند، واژهٔ خودرو را بکار میبرند. لیکن کاربرد این واژه در زبان ما دارای محدوده مشخصی است که معمولاً به چیزهای متحرکی گفته می‌شود که همگی دارای حرکت بوده و با زمین در تماس هستند. با این نگاه خودرو گونه‌ای وسیله موتوری چرخ‌دار است، که اولین سازندگان آن را با هدف حمل‌ و نقل سرنشینان در جاده‌ها طراحی نمودند. از نخستین تعاریف مخترعان اولیه اتومبیل، اینگونه استنباط می‌شود، که هدف آنها از استفاده چهار چرخ در طراحی اتومبیل‌های اولین، انتقال یک تا هشت نفر بوده است.


ادامه مطلب